Unit Pengurusan Prestasi Tinggi Dan Pembangunan Latihan Staf

 

 • Merancang program / aktiviti pembangunan prestasi tinggi Jabatan Keselamatan
 • Bertindak sebagai Urusetia / Penyelaras di dalam Jawatankuasa di bawah Jawatan Keselamatan
 • Bekerjasama dengan agensi luar bagi merancang pembangunan prestasi tinggi Jabatan Keselamatan
 • Merancang dan menyelaras kertas cadangan yang disediakan Jabatan Keselamatan
 • Memastikan fungsi dan peranan Jabatan Keselamatan relevan mengikut keadaan semasa
 • Merancang takwim latihan kakitangan
 • Bertindak sebagai Pegawai Latihan Jabatan Keselamatan
 • Merancang pembangunan modal insan kakitangan keselamatan
 • Memastikan kakitangan keselamatan memenuhi tahap pencapaian latihan
  bekerjasama bersama agensi luar di dalam pembangunan latihan

 Jabatan Keselamatan
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-798 8068/8074, Faks: +606-798 6065