Unit Pengurusan Pentadbiran

 

  • Mengendalikan khidmat kaunter Jabatan Keselamatan
  • Urusetia Mesyuarat Jabatan Keselamatan
  • Mengendalikan urusan sistem persuratan dan fail pentadbiran Jabatan Keselamatan
  • Menguruskan resit-resit bayaran hasil kutipan wang bayaran saman, pas pekerja dan pelekat kenderaan
  • Menguruskan perolehan serta pendaftaran aset dan inventori Jabatan Keselamatan
  • Menguruskan proses pelupusan aset/peralatan Jabatan Keselamatan
  • Menguruskan dan mengendalikan peruntukan panjar wang runcit Jabatan Keselamatan
  • Menyemak laporan penggunaan minyak bagi kenderaan Jabatan Keselamatan
  • Menyediakan dan menguruskan belanjawan Jabatan Keselamatan

 Jabatan Keselamatan
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-798 8068/8074, Faks: +606-798 6065