• Menguruskan pendaftaran pelekat kenderaan Universiti
 • Menguruskan pembayaran saman lalulintas jalan
 • Melaksanakan tugas-tugas penguatkuasaan jalan mengikut Peraturan-peraturan Lalulintas Jalan USIM 2007
 • Memastikan aliran pergerakan trafik dan lalulintas kampus berjalan dengan baik
 • Memastikan peraturan meletak kenderaan di tempat letak kenderaan dipatuhi
 • Pengiring kepada kenderaan VVIP/VIP/ Dif-Dif kenamaan semasa lawatan rasmi di USIM
 • Menyediakan tempat tempat letak VVIP/VIP pelawat rasmi Universiti semasa lawatan rasmi
 • Menyediakan penunjuk jalan/papan tanda bagi aktiviti/program Universiti
 • Menguruskan kes-kes kemalangan yang berlaku di dalam kampus dan menyediakan laporan kes kemalangan.
 • Mengendalikan khidmat kaunter Jabatan Keselamatan
 • Urusetia Mesyuarat Jabatan Keselamatan
 • Mengendalikan urusan sistem persuratan dan fail pentadbiran Jabatan Keselamatan
 • Menguruskan resit-resit bayaran hasil kutipan wang bayaran saman, pas pekerja dan pelekat kenderaan
 • Menguruskan perolehan serta pendaftaran aset dan inventori Jabatan Keselamatan
 • Menguruskan proses pelupusan aset/peralatan Jabatan Keselamatan
 • Menguruskan dan mengendalikan peruntukan panjar wang runcit Jabatan Keselamatan
 • Menyemak laporan penggunaan minyak bagi kenderaan Jabatan Keselamatan
 • Menyediakan dan menguruskan belanjawan Jabatan Keselamatan
 • Merancang keperluan dan kemudahan peralatan bagi tujuan operasi dan pentadbiran Jabatan Keselamatan
 • Merancang pembangunan logistik pada jangka masa panjang
 • Membuat audit keperluan / pergerakan aset Jabatan Keselamatan
 • Membuat pelupusan dan penambahan aset Jabatan Keselamatan
 • Membuat penambahan stok melalui sistem MyOasis
 • Memastikan keperluan peralatan adalah mencukupi
 • Membuat perolehan peruntukan bagi penyelenggaraan sistem Jabatan Keselamatan
 • Menerima dan membuat laporan terhadap kerosakan sistem yang berlaku
 • Sentiasa memastikan keupayaan pengoperasian sistem yang sedia ada
 • Memastikan keupayaan sistem relevan dengan keadaan semasa
 • Memastikan kerosakan terhadap sistem yang sedia ada dibaikpulih dengan kadar segera
 • Membuat pemantauan melalui CCTV  bagi keadaan di di sekitar kawasan parameter Universiti.
 • Membuat back-up rakaman secara berkala
 • Memantau aktiviti kakitangan/ pelajar /pelawat /pekerja di dalam kawasan Universiti menerusi CCTV
 • Memantau aktiviti-aktiviti dan program-program di dalam Universiti melalui CCTV
 • Membuat pemeriksaan terhadap imej kamera, sistem dan komponen peralatan CCTV berfungsi dengan baik serta menghantar laporan sekiranya ada kerosakan.
 • Semakan terhadap Aturan Tetapan (setting) sistem dilakukan secara berkala
 • Membuat pamasangan akses pada kad
 • Melaksanakan tugas rondaan dan pemeriksaan keselamatan seluruh kawasan kampus
 • Melaporkan sebarang bentuk kes kejadian semasa rondaan
 • Menahan dan memeriksa mana-mana kakitangan/ pelajar/ orang awam yang didapati mencurigakan di dalam kawasan kampus
 • Memberi bantuan dan kerjasama kepada kakitangan USIM yang lain
 • Membuat  laporan rondaan setelah selesai melakukan rondaan
 • Membuat rondaan pagar keselamatan bagi memastikan keadaan pagar dan kawasan persekitarannya dalam keadaan baik
 • Memastikan setiap kakitangan/ pelajar/ pelawat serta pekerja luar Universiti mematuhi apa-apa peraturan dan arahan yang dikeluarkan oleh pihak Universiti
 • Memastikan setiap ‘check point’ rondaan  dilakukan mengikut masa
 • Merakam waktu dengan cara yang betul di setiap ‘check point’
 • Memeriksa serta menahan mana-mana orang awam/sesiapa yang didapati mencurigai yang cuba memasuki atau berada di dalam kawasan bangunan
 • Menahan dan menghalang mana-mana pelawat /orang awam yang tidak mempamerkan/ memakai  Kad/ Pas Pelawat
 • Membuat semakan setiap kali terdapat kunjungan / pelawat  sebelum memberikan kebenaran untuk berurusan
 • Melaksanakan rondaan bagi memastikan keselamatan bangunan dan kawasan selamat daripada penceroboh
 • Membuat pemeriksaan keselamatan ruang setelah semua kakitangan telah tamat tugas
  Bertindak sebagai pengawal pencegahan kebakaran jika berlaku kebakaran
 • Memastikan kawalan di pintu masuk sentiasa bersiap sedia dari ancaman luar
 • Membuat saringan/ tapisan pelawat yang ingin memasuki kampus
 • Membuat pemeriksaan secara rawak terhadap kenderaan yang keluar / masuk
 • Mendaftar keluar / masuk pelawat
 • Memeriksa serta menahan mana-mana orang awam / sesiapa yang didapati mencurigakan
 • Mendapatkan apa-apa maklumat yang berguna dari aspek keselamatan
 • Mengadakan hubungan baik dan bekerjasama dengan pihak Polis dan agensi kerajaan lain
 • Mengambil tindakan awal (menghalang) terhadap perkara yang boleh menggugat keselamatan kampus.
 • Menerima aduan dan menyiasat sesuatu kes yang dilaporkan kepada pihak keselamatan.
 • Mendapatkan maklumat awal mengenai sesuatu kegiatan/aktiviti yang akan dianjurkan dan menilai tahap keselamatanya.
 • Membuat intipan pada lokasi-lokasi tertentu yang mencurigakan dari aspek keselamatan dan perbuatan tidak bermoral
 • Membuat pemeriksaan berkala di tempat-tempat tugas pekerja luar yang berada di dalam kampus
 • Memastikan Pasukan Bertindak Kecemasan bersiap sedia apabila berlakunya kejadian bencana
 • Bertindak sebagai pasukan penyelamat terhadap kejadian bencana yang berlaku
 • Mengenalpasti punca awal sesuatu bencana yang akan berlaku
 • Menyiasat dan membuat laporan terhadap kes kejadian bencana
 • Merancang aktiviti kesedaran terhadap sesuatu kejadian bencana
 • Menyelia dan mentadbir operasi di Kampus Cawangan
 • Menjadi penghubung di antara pihak Pengurusan Keselamatan dan Ketua Jabatan Kampus Cawangan
 • Membuat kawalan keselamatan di Kampus Cawangan
 • Membuat pemeriksaan secara berkala/ rawak bagi penugasan kakitangan di Kampus Cawangan
 • Memastikan jalinan kerjasama yang baik di antara Bahagian Keselamatan dan Kampus Cawangan
 • Merancang program / aktiviti pembangunan prestasi tinggi Jabatan Keselamatan
 • Bertindak sebagai Urusetia / Penyelaras di dalam Jawatankuasa di bawah Jawatan Keselamatan
 • Bekerjasama dengan agensi luar bagi merancang pembangunan prestasi tinggi Jabatan Keselamatan
 • Merancang dan menyelaras kertas cadangan yang disediakan Jabatan Keselamatan
 • Memastikan fungsi dan peranan Jabatan Keselamatan relevan mengikut keadaan semasa
 • Merancang takwim latihan kakitangan
 • Bertindak sebagai Pegawai Latihan Jabatan Keselamatan
 • Merancang pembangunan modal insan kakitangan keselamatan
 • Memastikan kakitangan keselamatan memenuhi tahap pencapaian latihan
  bekerjasama bersama agensi luar di dalam pembangunan latihan