Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera,

Terlebih dahulu saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada team laman web Jabatan Keselamatan dalam usaha mewujudkan satu laluan informasi yang dapat memberikan manfaat kepada semua pengunjung sebagai gateway information yang boleh dicapai dengan lebih pantas antara pengguna dengan jabatan.

Bertepatan dengan hasrat USIM dalam memartabatkan “Kecemerlangan ilmu dan Insan” melalui wawasannya dan komitmen staf jabatan yang bermotokan ‘Profesionalisme Pemangkin Modal Insan Berwawasan’, saya percaya pendekatan dan jangkauan maklumat daripada laman web jabatan ini akan lebih mendekatkan dan sebagai pemudahcara antara pelanggan untuk mencapai maklumat dan perkhidmatan yang disediakan.

Sebagai satu “entiti” sebuah jabatan yang memperkuatkan pentadbiran universiti dalam aspek keselamatan dan kesejahteraan kampus adalah diharapkan capaian maklumat yang ada melalui laman web ini akan lebih meningkatkan prestasi jabatan dalam memberikan perkhidmatan dan tindakan pantas kepada warga kampus dan universiti amnya.

Semoga dengan apa yang ada akan meningkatkan sistem perkhidmatan jabatan dan memudahkan penyampaian maklumat jabatan ini.

Sekian, terima kasih.

‘BERILMU, BERDISIPLIN DAN BERTAKWA’
KAPTEN (B) ABDUL WAHAB MAT ZIN
Pengarah Keselamatan
Jabatan Keselamatan
Universiti Sains Islam Malaysia