Unit Operasi Lama

Home/Unit Operasi Lama
Unit Operasi Lama2022-06-29T16:47:24+08:00

UNIT OPERASI

ROZAIMI BIN KAMARUDIN

PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN

ROZAIMI BIN KAMARUDIN

Email : rozaimi@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8062

BAKIN BIN DOLLAH

PEMBANTU KESELAMATAN

BAKIN BIN DOLLAH

Email : bakin@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8364

JUHARI BIN JAAFAR

PEMBANTU KESELAMATAN

JUHARI BIN JAAFAR

Email : jjaafar@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8364

MUHAMAD FIRDAUS BIN SHAMSUDIN

PEMBANTU KESELAMATAN

MUHAMAD FIRDAUS BIN SHAMSUDIN

Email : muhamadfirdaus@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8364

MUHAMMAD NUR IKHWAN B HAMZAH

PEMBANTU KESELAMATAN

MUHAMMAD NUR IKHWAN B HAMZAH

Email : ikhwanhamzah@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8364

MOHD HASMIE BIN HASAN

KETUA PENGAWAL KESELAMATAN (KUP)

MOHD HASMIE BIN HASAN

Email : mhasmie@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8364

MOHD SHARUDDIN BIN ABDUL KADIR

PENGAWAL KESELAMATAN KANAN

MOHD SHARUDDIN BIN ABDUL KADIR

Email : sharudin@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8364

MOHAMAD ASWAN BIN AWANG

PENGAWAL KESELAMATAN KANAN (KUP)

MOHAMAD ASWAN BIN AWANG

Email : aswan@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661

MOHD ZAKIE BIN ZAHRI

PENGAWAL KESELAMATAN KANAN (KUP)

MOHD ZAKIE BIN ZAHRI

Email : mzakie@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661

SAIDI BIN SHAFIE

PENGAWAL KESELAMATAN KANAN (KUP)

SAIDI BIN SHAFIE

Email : saidi@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661

ABDUL PARAIS BIN HAJI MAGARIB

PENGAWAL KESELAMATAN KANAN (KUP)

ABDUL PARAIS BIN HAJI MAGARIB

Email : abdparais@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661

SHAARI BIN SHAFIE

PENGAWAL KESELAMATAN KANAN (KUP)

SHAARI BIN SHAFIE

Email : shshafie@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661

ROZITA BINTI OSMAN

PENGAWAL KESELAMATAN KANAN (KUP)

ROZITA BINTI OSMAN

Email : itaosman@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661

ZURAIDAH BINTI DANURI

PENGAWAL KESELAMATAN KANAN (KUP)

ZURAIDAH BINTI DANURI

Email : zudanuri@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661

MAHZAN BIN ABD MALEK

PENGAWAL KESELAMATAN

MAHZAN BIN ABD MALEK

Email : mahzan@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661

RAINI BIN PA’EE

PENGAWAL KESELAMATAN

RAINI BIN PA’EE

Email : rainipaee@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661

IZAN SULIANA BINTI MOHD SALLEH

PENGAWAL KESELAMATAN

IZAN SULIANA BINTI MOHD SALLEH

Email : izansuliana@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661

JAFRI BIN ABD JALIL

PENGAWAL KESELAMATAN

JAFRI BIN ABD JALIL

Email : jafri@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661

ABD RAHIM BIN ISMAIL

PENGAWAL KESELAMATAN

ABD RAHIM BIN ISMAIL

Email : rahim@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661

MIMI AZURA BINTI HASNAN

PENGAWAL KESELAMATAN

MIMI AZURA BINTI HASNAN

Email : mimiazura@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661

MOHD AMINOR RASID BIN ABD SAMAT

PENGAWAL KESELAMATAN

MOHD AMINOR RASID BIN ABD SAMAT

Email : mdamnor@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661

R.AZHAR BIN IBRAHIM

PENGAWAL KESELAMATAN

R.AZHAR BIN IBRAHIM

Email : razhar@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661

RAHIMI BIN JAMALUDIN

PENGAWAL KESELAMATAN

RAHIMI BIN JAMALUDIN

Email : rahimi@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661

RUZE BIN ABDUL SATAR

PENGAWAL KESELAMATAN

RUZE BIN ABDUL SATAR

Email : ruzesatar@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661

MUHAMAD NOORZAHIRY BIN MUHAMAD DAN

PENGAWAL KESELAMATAN

MUHAMAD NOORZAHIRY BIN MUHAMAD DAN

Email : zahiry@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661

OTHMAN BIN MOHAMED

PENGAWAL KESELAMATAN

OTHMAN BIN MOHAMED

Email : othman@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661

RAJA KAMARUDDIN BIN RAJA KAMARUZAMAN

PENGAWAL KESELAMATAN

RAJA KAMARUDDIN BIN RAJA KAMARUZAMAN

Email : rajadin@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661

MAT TERMIZI BIN AWANG MAT NOOR

PENGAWAL KESELAMATAN

MAT TERMIZI BIN AWANG MAT NOOR

Email : termizi@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661

AMIR SHAIFULNIZA BIN JOHAN

PENGAWAL KESELAMATAN

AMIR SHAIFULNIZA BIN JOHAN

Email : shaifulniza@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661

DT ABU HURAIRAH BIN PUNJUNGAN

PENGAWAL KESELAMATAN

DT ABU HURAIRAH BIN PUNJUNGAN

Email : abuhurairah@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661

SYAZWI BIN MAZLAN

PENGAWAL KESELAMATAN

SYAZWI BIN MAZLAN

Email : Syazwimazlan@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661

AHMAD BIN BABA

PENGAWAL KESELAMATAN

AHMAD BIN BABA

Email : ahmadbaba@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661

MOHD AFDAL BIN BETAVI HENDRI

PENGAWAL KESELAMATAN

MOHD AFDAL BIN BETAVI HENDRI

Email : Mohdafdal@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661

MUHAMMAD FARIS HASIF BIN ZULKIFLI

PENGAWAL KESELAMATAN

MUHAMMAD FARIS HASIF BIN ZULKIFLI

Email : farishasif@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661

NORFADZREEN ZULLISHA BIN ZOLKAPLI

PENGAWAL KESELAMATAN

NORFADZREEN ZULLISHA BIN ZOLKAPLI

Email : norfadzreen@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661

ABDUL RASYID BIN RAMLI

PENGAWAL KESELAMATAN

ABDUL RASYID BIN RAMLI

Email : abdulrasyid@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661

MOHAMAD HANAFI BIN JAAFAR

PENGAWAL KESELAMATAN

MOHAMAD HANAFI BIN JAAFAR

Email : hanafi@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661

SHAHRIZAM BIN SHAMSHOOL NIZAM

PENGAWAL KESELAMATAN

SHAHRIZAM BIN SHAMSHOOL NIZAM

Email : shahrizam@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661

MOHD RIDZUAN BIN RAMLAN

PENGAWAL KESELAMATAN

MOHD RIDZUAN BIN RAMLAN

Email : mohdridzuanramlan@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661

NIK MUHAMMAD HANNAN BIN RUSDI

PENGAWAL KESELAMATAN

NIK MUHAMMAD HANNAN BIN RUSDI

Email : nmhannan@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661

MUHAMAD FIRDAUS BIN ABD JALIL

PENGAWAL KESELAMATAN

MUHAMAD FIRDAUS BIN ABD JALIL

Email : mfirdaus.abdjalil@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661

MUHAMMAD AMIRUDDIN ASYRAF BIN MOHAMAD HASSAN

PENGAWAL KESELAMATAN

MUHAMMAD AMIRUDDIN ASYRAF BIN MOHAMAD HASSAN

Email : amiruddinasyraf@usim.edu.my
Telefon : 06-798 8661